WOJCIECH DOMALEWSKI

 kontakt:
 wojciech(at)domalewski.pl
 FB.com/wojciech.domalewski


Z wykształcenia jestem fizykochemikiem. Przez dziesięć lat zajmowałem się wykorzystaniem
jądrowego rezonansu magnetycznego do badań struktury i dynamiki związków organicznych 
w stanie ciekłym i stałym. Mam z tego czasu parę (starych już) publikacji.

Od wielu lat pracuję w charakterze nauczyciela informatyki w warszawskich liceach.
Aktualnie jestem pracownikiem dwóch szkół: LXXV L.O. im. Jana III Sobieskiego 
oraz Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia.